Rollspel handlar om spel, berättande och inlevelse. Ett antal spelare skapar en berättelse tillsammans, genom att ta rollen av och leva sig in i olika personer. Ofta tar en av spelarna större ansvar för berättelsen och den gemensamma miljön. Denna spelare kallas då spelledare. Övriga spelare skapar vanligtvis varsin rollperson som fungerar som deras alter ego i spelvärlden. Spelarna berättar vad rollpersonerna gör och vad de säger. Spelledaren beskriver hur världen reagerar på rollpersonernas handlingar. Ofta är det roligare om spelarna hjälper till att beskriva världen och berättelsen, och till exempel beskriver effekten av vad rollpersonerna tar sig för.


Vissa typer av rollspel liknar mest regelstyrd improvisationsteater, vissa fungerar som brädspel med små rollgestaltningsinslag och vissa är mest en form av interaktivt historieberättande. Olika grupper av spelare väljer att fokusera olika mycket på själva spelmomentet, inlevelsen i en roll och skapandet av intressanta historier.

I situationer där det är oklart vad som kommer att hända, till exempelt när det uppstår en dramatiskt viktig konflikt mellan två personer, tar spelarna reglerna till hjälp för att avgöra vad som händer. Beroende på regelsystem kan det vara allt från att spelarna röstar om vad som händer eller att man bestämmer att det som leder till roligast konsekvenser infaller, till att spelarna använder tärningar (eller något annat sätt att få slumptal, till exempel en kortlek) och långa listor med tabeller för att beräkna vad som händer. Rollpersonerna har vanligtvis siffervärden som visar hur bra de är på olika saker. Ett regelsystem kan till exempel säga att en hemlig agent som är väldigt bra på att slåss får värdet Närstrid 8 på en skala från 1 till 10. Det finns massor av olika regelsystem som beskriver rollpersonerna på olika sätt, och som har olika detaljerade system för att ta hand om spelets olika situationer, till exempel vem som vinner när två personer slåss eller om den förföljande hinner i kapp den flyende i en biljakt.

Det finns sällan någon vinnare i rollspel. Spelledaren spelar inte mot spelarna och ska inte sträva efter att stoppa spelarnas rollpersoner. Han eller hon strävar efter att skapa en så rolig spelupplevelse som möjligt tillsammans med spelarna.

Ett exempel på hur ett speltillfälle kan se ut
 

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish