Enligt skrifterna så dök Överguden upp ur tomheten och skapade en värld. Han skrev ner sina tankar i Tobril, boken av all kunskap. För att uppnå sina planer skapade han varelser som liknade sig själv, gudarna, som trots att de var kraftfulla inte var lika kraftfulla som Överguden. Av alla de gudar som skapades var Kaos den främsta. Några av de andra gudarna som skapades inkluderar de tre syskonen Takhisis, numera känd som drakdrottningen, Paladine, senare kallad drakkungen, och  Gilean. Överguden gav Tobril åt Gilean och sade åt honom att aldrig lämna den ifrån sig. Gilean blev därmed ”Keeper av Tobril”, eller "Vårdare av boken".

Vart Överguden sedan tog vägen är täckt av mystik då lite är känt. Kaos blev i Övergudens frånvaro besatt av att styra universum och försökte att ändra världen som Överguden skapat efter sin egen avbild. Detta var inte möjligt eftersom ondskan inte kan skapa utan bara förstöra eller korrumpera. I sina försök att ändra Tobril efter sin egen vilja blev Kaos slutligen besegrad av Paladine och hans syskon och tvingades att vandra bortom universum. Medan han vandrade, övertalade han sig själv att han i sanning var skaparen av universum och fader av gudarna. Han formade sig själv titeln Kaos, fader av alla och av ingenting. Trots nederlaget, var Kaos långt ifrån besegrad. Han skapade sig så småningom ett herravälde i vilket han såg sig själv som far till gudarna.

Innan Chaos slutligen hade besegrats, planterade han ett frö med sin ondska i en av de tre syskonen, nämligen Takhisis. Takhisis blev pervers, precis som kaos varit, och blev tillslut den ledande onda guden i universum. De tre syskonen, Paladine, Gilean och Takhisis, såg var och en att för att vinna makt så var de tvungna att genomföra den plan som fastställts av Överguden i Tobril. Dock så var de så oass rädda för Kaos att de behövde tänka både en och två gånger innan de vågade trotsa honom.

Vid denna tid hade många andra gudar anslutit sig till de tre syskonen och övriga gudarna som skapats av Överguden. Nånga av dem var Majere, Mishakal, Branchala, Sirrion, Reorx, Kislev, Zivilyn, Shinare, Sargonnas, Morgion, Chemosh och Hiddukel. Många andra gick också över från bortom universum, men anses vara lägre varelser. Var och en av dessa gudar tog sida i dom tre ordrarna: Goodhet, neutralitet och ondska. Paladine blev ledare för de goda gudarna, Gilean tog över den neutrala gudarna och Takhisis tog kontroll över de onda gudarna. Många gudar valde gemåler och några gudar skapades som barnen. Paladine och Mishakal födde Kiri-Jolith, Habbakuk och Solinari. Gilean, med en okänd gemål, är pappa till Lunitari. Och Takhisis och Sargonnas födde Seboim och Nuitari.

Takhisis bad nu om de andra gudarnas medgivande för att skapa världen utan Kaos tillåtelse. Hon lurade sina två syskon genom att säga att genom att skapa en värld skulle de andar som hade enbart stilla existerat i universum ha ett syfte. Paladine ville att andarna skulle ha en kropp och vara fria, Gilean ville låta andarna välja mellan gott och ont och att se vad som händer dem medan Takhisis ville göra slavar av andarna för att ge sig själv mer makt.

För att skapa världen bad de tre syskon Reorx, smeden, om hjälp. Denne hade begåvningen att skapa vad de behövdes. Av gudarna, skapade Reorx en hammare, och med det började strukturera upp kaoset, han skapa bland annat stjärnorna och världen Krynn.

När Kaos fick reda på de andra gudarnas "leksak" blev han arg på grund av deras upproriskhet. För att straffa dem skapade han drakarna vilka han gav gåvor, tex lång livslängd, naturlig magiska kraft och möjligheten att spruta eld. Takhisis blev positiv till dem och fördärvade dem. Hon skapade drakar av ondska, även känd som dom kromatiska drakarna (röd, blå, vit, svart och grön). Paladine var bedrövad över förlusten och med hjälp av Reorx skapade dom metallstatyer av dom förlorade drakarna. Paladine beslutade att ge dem liv och skapade därmed de goda drakarna, även känd som de metalliska drakarna (guld, silver, mässing, brons och koppar).

Drakkriget var ett stort krig utkämpades mellan Takhisis kurrupterade drakar, dvs dom kromatiska, och Paladines metallbaserade drakar. Kriget härjade på världen Krynn och gudarna drog sig tillbaka för att inte förstöra den helt. Efter att de hade dragit sig tillbaka märkte de stjärnorna för första gången och blev lyriska över dem.

Det Heliga kriget började över vem som ska bestämma över andarna i himmlen och hemska stormar härjade världen Krynn tills det att Överguden kom åter och medlade emellan gudarna. Paladine lovade att aldrig mer gå in i världen som en mäktig gud. Överguden, den sanna fadern av gudarna, bröt striderna och berättade för gudarna att de alla fick skapa liv och välsigna varelserna med en gåva. Gudarna av godhet bevilja varelserna en gåva av önskan att ha kontroll, att strukturera, de onda gudarna gav dem ambition och gudarna av neutralitet gav dem gåvan av fri vilja. Detta ledde till skapandet av alver, människor och ogres, det första livet på Krynn.

 

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish