Dragonlance baseras på samma spelsystem som Dungeons & Dragons (ej att förväxla med det helsvenska Drakar och Demoner), och är ett amerikanskt bordsrollspel som publiceras av Wizards of the Coast.

Dragonlance använder det så kallade d20-systemet. Det kallas så på grund av att alla handlingar, oavsett om man till exempel försöker träffa någon med ett vapen, försöker smyga förbi en ouppmärksam vaktpost eller undvika att bli påverkad av en besvärjelse, avgörs huruvida man lyckas eller ej genom att man slår en tjugosidig tärning, lägger på sin färdighetsnivå och försöker komma över en viss siffra. Denna siffra, kallad svårighetsgrad (Difficulty Class), är olika hög beroende på hur lätt eller svårt det man försöker göra anses vara.

I Dragonlance skapar spelarna rollpersoner (förkortas RP) som är av en viss klass eller yrke (class) som ger sig ut på äventyr i en fantasy-spelvärld. Det finns en mängd klasser att välja mellan, tex krigare (fighter), magiker (wizard), präst (cleric), tjuv (rogue) eller jägare (ranger), vilket bestämmer mycket av RPs förmågor i spelet. Allteftersom spelet fortskrider kan man fortsätta inom samma karriär eller grena ut till andra.

Shadowplayers spelledare i Dragonlance är This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Jocke

 

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish