Hero Points:

Varje gång man levlar så får man hero points så att man har halva sin level (avrundat nedåt) +5 hero points. Dessa kan användas till följande (kostnad - Effekt):

1 - Add die roll to d20
1 - +2 AC for die roll number of rounds
1 - Heal character a number of HP as die roll
2 - Make an untrained skill check
3 - Re-roll a d20

Eventuella obrukade hero points när man levlar är förbrukade (dvs de kan inte sparas från level till level)

Tärningen man slår (för att lägga till d20-slaget, läka sig eller bestämma antalet rundor) är:
1d4 på level 1-5
1d6 på level 6-10
1d8 på level 11-15
1d10 på level 16-20
1d12 för level 21+


Class Bonus:

Varje level så får man en extra Class Bonus beroende på vilken klass man är. Bonusen är som följer:

Unarmored (tex monk): 4 (på lvl 1) och höjs ett på level 2,4,6,9,11,14,16,19,21,25,28,32...
Heavy Fighter (Figher/Paladin/Cleric): 2 på level 1 och höjs ett på level 6,11,16,21,27...
Primary Magic User (Wizard/Sorcerer): 2 (level 1), höjs på level 5,9,13,17,21,26...
Light Fighter (Rogue/Ranger/Barbarian): 3 (level 1), höjs på level 4,8,11,15,18,22,26...
Semi Magic User (Bard/Druid): 3 (level 1), höjs på level 5,9,13,17,21,26...

Class Bonus stackar inte med Armor Bonus förutom Class bonusen man fått från Heavy Fighter. Får man Class bonus från fler än en grupp så räknar man bort 2 för varje grupp efter den första när man räknar ut class bonusen.

 

Armor Damage Reduction

Rustningar ger damage reduction (DR) genom att halva dess normala AC bonus (enligt Players Handbook) istället ger DR (en full plate ger alltså 4 armor bonus till AC och DR 4/- istället för normala 8 armor bonus till AC). Eventuell enhancement bonus ger AC som vanligt.

Då det gäller natural armor så blir istället var femte poäng natural armor ett DR (så att istället för att ha 5 i natural armor bonus till AC så har man 4 bonus till AC men har DR 1/- istället. I samma veva så blir skyddet så pass hårt att den övergår från att vara natural armor bonus till att bli armor bonus (så att man kan inte ha nytta av både en rustning och natural armor). Eventuell enhancement bonus till natural armor fungerar som vanligt.

DR från rustning och natural armor stackar med övrig DR av samma typ (dvs #/-)

 

Massive Damage Threshold

= Con Score + Con Mod x HD + 10 for each size larger than medium - 10 for each size smaller than medium
Fortitude Save DC = 15 + 1 per 5 damage over his threshold
Success = Dazed for one round   
Fail with 1-5 = Unconsious   
Fail with 6+ = 1d6 hit points from death


Dying/Stable

A dying character loses 1 hit point each round. Before a HP is lost, a fortitude save (DC = 15 + 1 per 10 damage taken) is made to see if he becomes stable

A stable character must make a fortitude save (DC = 10 + 1 per 10 damage taken) each hour to remain stable. Failure means he loses a HP and becomes dying


Weapon Damage

A weapons Hit Points = Base + 10 per point of enhancement bonus                       
A weapons Hardness = Base + 2 per point of enhancement bonus                       
Each time damage is scored with a weapon, half of that damage is taken by the weapon itself as a deterioration damage (called DD). If the weapons DD becomes more than it's total HP the weapon is considered dented and recieves a -4 damage modifier (minimum 1). If the DD exceeds double the weapons total HP the weapon is so deteriorated that it starts to take actual HP

To repair a deteriorated weapon a craft check (DC = 5 + 1 per 10 DD taken) is needed (only DD is repaired)


Reputation

A reputation check = 1d20 + characters Reputation Score + NPCs Int Mod
Reputation Scores:    Bard/Paladin = level / 4
Cleric/Fighter/Sorcerer/Wizard = (level-2) / 4
Other = (level-3) / 4

Positive opinion of character gives a bonus on bluff, diplomacy, gather information and perform checks equal to reputation score. A negative opinion gives a penalty on bluff and intimidate checks equal to reputation score.

Reputation Feats:
Low Profile - Reduce your reputation score by 3                   
Renown - Increase your reputation score by 3                   
Infamy - You are considered infamous regardless of your reputation score                   

 

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish